Manuscript: 1012. R.I.A. no. 253 (F / vi / 2 1813

36 entries matched

19. A bhean og, on a bhean og $
115. A Nioclais nocht an chlairseach $
128. A shlait leabhair na ccioch mblaith $/Dar mo laimh a rio
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
222. An te riaradh le beagan
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
266. Ata gradh nach admhuim orm $
336. Bile fosga criche Fail $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
627. Dar mo laimh a rioghan og $ see A shlait leabhair...$
735. Do bhearam seal re saobhnos $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1171. Iul an geinealaigh or gheinis $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1367. Mithidh damh dul re seanchas $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1521. Ni fheaca a ionshamhail sin al. Soraidh led cheile.. $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1726. Slan le sinnsearaibh Siol Tail $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1839. Tomhais cia mise a Mhurchaidh $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $