Motif: 102. Comparison of patron with all others: all others jealous of his/her excellence; the poet in all his travels met none to surpass him/her.

120 entries matched

81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
107. A Mhuire a mhathair ar n-Athar $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
179. Ainic mise a Mhor $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
199. Alba gan dion a ndiaigh Ailin $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
494. Clu nach ccaithtear clu Muire $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
781. Do ni clu ait oighreachta $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
829. Easbaidh hUa Calmain ‘na chill•
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
908. Fada theid teisd Roghallach $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1031. Gach maighdean go mathair De $
1032. Gach maighdean go Mathair Meic $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1058. Geall].......Francaigh $
1065. Gearr o dob inghill mna Mumhain $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1219. Loch Dearg aon-rogha na hEireann $ [al. aonRoimh..]
1220. Lochrann chuig solas Sainct Proinnsias $
1262. Mairg do bhearadh acht bean ghaoil $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1348. Measdar teach innse re hOilech $
1349. Meinic do beirear bean ghaoil $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1586. Olc an cumthach an chumha $
1596. Or na mban baincheann Nimhe $/*Niamh a gruadh
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1665. Samhail muir Teamhra ata i nUlltaibh $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1764. Tadhg triath os chach $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1804. Teagaisg mise a Mhuiri $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1843. Tosach feile fairsinge $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $