Motif: 104. Comparison of patron with own family: he excels his relatives

63 entries matched

117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
259. As fein braittear (an) companach $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
830. Easga an oinigh san aird toir $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $