Motif: 109. Poet as patron’s spouse or lover

54 entries matched

129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
374. Buime na heigsi Art Og $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
634. Deacair dul i ndioghrais graidh $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
869. Fada an raithei-se romhainn $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1148. Is aille Iosa na ‘n chruinne
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1414. Mor antrom inse Banbha
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1547. Ni mhaireann oighre Mhurchaidh $
1562. Nia ar barcaibh cais gach taidhg $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $