Manuscript: 1112. Maynooth M13 1820

8 entries matched

76. A fhir theid i dTir Conaill $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
1132. Ionmhain baile brugh Leithbhir $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1824. Thig don righ rath go bhfiadhain/ Mor ata ar theagasg