Motif: 114. Traditional immunity of poets: poets not to carry weapons, sayings reinforcing poet’s immunity from attack

10 entries matched

82. A Ghearoid deana mo dhail $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $