Manuscript: 1186. Brit. Mus. Add. MS 29,614 see 322

3 entries matched

983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $