Manuscript: 1192. Brit. Mus. Egerton 177

3 entries matched

474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $