Motif: 120. Recitation of poetry: the reacaire

17 entries matched

67. A fhir iomtnuidh an aois ted (or iomthusa) $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
137. A theachtaire thig on Roimh $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1397. Mo-chean duit a Cholaim chaidh $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1537. Ni maith altaighim mh’onoir $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $