Motif: 122. Material rewards for poetry: share of booty from patron’s cattle-raids; twenty cows a year, or in payment of one poem; land endowing office of ollamh; freedom from taxation; horse or other valuables for poem.

89 entries matched

23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
150. A-nois molfam MagUidhir $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
294. Beag nar dhearmadas mo dhuthaigh $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
355. Briseadh riaghla romholta $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
413. Ceisd! cia do cheinneochadh dan? $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
534. Cread agaibh aoidhigh a gcein? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
599. Da mbeith m’enfhainne a nEirinn $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
720. Dlighidh file faghail aisig $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
805. Dre-ean eanaigh ionmhain fath $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
822. Each gan aradhain an fhearg $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
975. Fuaras aisgidh gan iarraidh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
1006. Gabh ar gceannaighne a Chroch Naomh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1181. Lair do ghabhas do ghroigh Neill $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1322. Maithim d’urra dana acht Dia $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1539. Ni maith eadram is mo mhac $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1565. Nior iomchair meisi me fein $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1753. T’aire riut a Ghiolla Easbuig $
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1818. Teasda... (aceph. RIA 1078/2a) $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1929. Turnamh dochais dioth muirne $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •
1946. Uasal fearontas Fearghail $