Motif: 124. Function of poetry: preserving and increasing patron’s fame; keeping alive distinctions between noble and ignoble, recording victories, territorial boundaries, tributes etc.

85 entries matched

23. A Bhriain Mheig Uidhir eisd roinn $
35. A Chormaic cuimhnigh an choir $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
92. A lucht chumas breag san dan $
99. A Mharta ceanglam connradh $
137. A theachtaire thig on Roimh $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
170. Ag so chugad a Chormaic $
173. agus fos cnu na hedan (aceph.) $
215. An gcluine me a mhic Daire $
268. Ata sund rulla na righ $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
355. Briseadh riaghla romholta $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
570. Cuigear bodach ar tteacht o shliabh $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
745. Do cheinneochainn comann Goill
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
907. Fada theid teisd an oinigh $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1014. Gabh mo ghearan a Sheoirse $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1016. Gabh mo theagasg a bhean og [al. inghean fhionn $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1089. I mbreig ni mholaim Muire $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1282. Mairg nach molann Mathair De $
1291. Mairg threigios inn a Amhlaoimh $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1343. Mealltar inde an t-aos dana $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1501. Ni chuala fher fam anoir [aceph.]
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh