Motif: 127. Patron’s generosity, liberality or hospitality to poets: patron poor as a result of his generosity; patron’s wealth renewed as fruit of generosity; patron’s wealth spent in purchasing fame.

379 entries matched

1. -ch tigerna/creite ar teach na togharma(aceph) $ POR xxxv
5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
26. A chinn Diarmada Ui Chairbre $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
31. A cholann do-chim gan cheann $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
99. A Mharta ceanglam connradh $
105. A mhna goileam tre Ghlais Air $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
191. Aithne charad clairseach Bhriain $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
243. Aoinsgiath chosnaimh na gceall $
246. Aonta deisi a din Laighin $
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
259. As fein braittear (an) companach $
263. Ata cas comhairle im cheann $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
306. Bean fhoireas in ealadha $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
332. Bennacht De go m’dhaingen-si $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
355. Briseadh riaghla romholta $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
374. Buime na heigsi Art Og $
394. Cathal cosgrach anois (aceph.) $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
406. Ceardcha na feile fuil Bhroin $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
541. Cread e an luadh-sa ar Loch nGlinne? $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
612. Da urradh i n-iath Eireann $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
715. Dioth ollamh easbhaidh Laighean $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
770. Do horadh ainm an einigh $
771. Do leighis Dia derbhtha an mirbhail (aceph.) $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
781. Do ni clu ait oighreachta $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
790. Do thogh Eire fear faire $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
810. Dual freasdal air bfeirg flatha $/al. Tuar...
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
830. Easga an oinigh san aird toir $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
873. Fada ataim gan bogha $
879. Fada cuirthear clu deise $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
907. Fada theid teisd an oinigh $
908. Fada theid teisd Roghallach $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1057. Gealladh gach saoi don each odhar $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1112. Iomdha dochar i ndiaigh na hoighreachta $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1124. Iomdha urraim ac Ultaibh $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1174. La da rabhas ar maidin go fanach •
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1181. Lair do ghabhas do ghroigh Neill $
1186. Le heanmhnaoi cuirthear clu ban $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1275. Mairg fheagas ar Inis Ceithleann $
1287. Mairg neach doni dearbhaile $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1299. Maith an companach an dan $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1334. Marthain le mac Conchobhair
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1408. Mor an feidhm freagairt na bhfaighdheach $
1425. Mor idir na malartaibh
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1539. Ni maith eadram is mo mhac $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1562. Nia ar barcaibh cais gach taidhg $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1608. Parrthas toraidh an Diseart $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1721. Slan dona saoithibh sealga $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1843. Tosach feile fairsinge $
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1851. Treise an eagla iona an annsacht $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1866. Triall a reacaire reac m’fhuighle $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1949. Uch is truagh mo ghuais on ngleobhruid •
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $