Motif: 132. Poet insults patron: insult delivered in moment of drunkeness; poet punched patron with fist, threw wine over him, composed satire against him.

33 entries matched

46. A Dhomhnaill deglamh fa sith $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
274. Atam ionchora re hAodh $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
460. Cia so bhearras an Breifne $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
822. Each gan aradhain an fhearg $
869. Fada an raithei-se romhainn $
873. Fada ataim gan bogha $
903. Fada re huaisle clann Chein $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1270. Mairg do ni uabhar thar m’eis $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1933. Uaibhreach mise ar Mhag Uidhir $