Motif: 137. The dangers of being satirised (reddened cheeks, blisters on face, defeat in battle etc.)

31 entries matched

55. A dhuine labhras an laoidh $
195. Aithrighe sunn duid a Dhe $
210. An da chloich-sa d’A naomhchrois $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
506. Coir feitheamh ar uaislibh Alban $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
595. Da ghabhladh dheag insan dan $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
720. Dlighidh file faghail aisig $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
986. Fuasgail do gheall, a dhuine $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1067. Gidh be cluinfeas an meit rann sa $ [al...Cibe
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1253. Mairg dan comharsa a chara $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1619. Rannam le cheile, a chlann Uilliam $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1888. Truagh gan Maghnas na mhac riogh $