Motif: 140. Patron too honourable, generous etc. to be endangered by satire

24 entries matched

209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
694. Diogha gach beatha in bron $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
906. Fada Teamhair ar ti rioghna $
907. Fada theid teisd an oinigh $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
1058. Geall].......Francaigh $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1492. Ni beag easbhaidh Inse Fail $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $