Poet CName: 1411. Domhnall

54 entries matched

99. A Mharta ceanglam connradh $
103. A mhic gur meala t’arma $
114. A naomhMuire a mhathair De $
129. A Thaidhg cuimhnigh an comann $
145. A-nois caoinfead-sa Clann Tail $
147. A-nois diolam an deachmhadh $
187. Aisling thruagh do mhear mise $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
336. Bile fosga criche Fail $
417. Ceolchar sin a chruit na riogh $ [al. mo righ]
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
431. Cia as sine cairt ar chrich Neill $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
757. Do chuiredh cethrar cloinne $
790. Do thogh Eire fear faire $
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
830. Easga an oinigh san aird toir $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
879. Fada cuirthear clu deise $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1049. Geall gach laimhe ag laimh Ghearailt $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1118. Iomdha sgeal maith ar Mhuire $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1273. Mairg duine bhraitheas e fein $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1573. Och, och a Mhuire bhuidh (or Uch uch .... $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1667. San Sbainn do toirneadh Teamhair $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1757. Ta triur cailin is [seirbhe?] gloir
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $