Motif: 143. Decay of old poetic learning

24 entries matched

72. A fhir shealbhas duit an dan $
104. A mhic na meabhraigh eigse $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
244. Aonar dhamh-sa eidir dhaoinibh $
252. Ar ndibirt Ghaoidheal (aceph. frag.) $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
483. Cionnas mhaires me am aonar? $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1142. Ionmholta malairt bhisigh $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1265. Mairg do chuaidh re ceird nduthchais $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1421. Mor doghnid daoine diobh fein $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1784. Tairnig eigse fhuinn Ghaoidheal $
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $