Poet CName: 1465. Eoghan

68 entries matched

7. A Bhanbha is truagh do chor $
13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
21. A bhraige ta i dTor London $
48. A dhuin thios ata it éanar $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
141. A-nocht is uaigneach Eire $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
198. Alainn dun Mhic Mhuire $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
228. An tuirseach taoi, a Lughaidh? $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
568. Cuig casa deag doirbh an Phais $/ Slan arna mharbh
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
623. Dana an turas trialltar sonn $
672. Dia do bheatha a Abhlainn ain $
706. Diomdhach me don macdhacht riogh $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
793. Do thuit a cloch cuil d’Eirinn $
849. Eisd rem fhuighlibh a Athair $
883. Fada dhomh an laighese $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
944. Fogas fortuin don oige $
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1101. Inneosad cionnus frithiodh ar tus
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1163. Is nar an sgealso teacht da thigh [al. Nar an sc $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1205. Leig dod chomortas duinn [or ‘dod choimheas’ $
1238. Mairg as bhraighe ar mhacraidh Murbhaigh $
1250. Mairg clann do chroch a n-Athair $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1399. Mo-chion do theacht, Feidhlime $
1419. Mor do gheallsam uain $
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1498. Ni cara acht cara na h-eigne $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1531. Ni heasboidh acht cradh croidhe $
1576. Og an seanoir an saoghal $
1581. Oilpheist gan cheill an cholann $
1605. Padraig ag beannacht Banbha
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1715. Slainic ar gcabhra cru De $
1719. Slan ar n-a mharbhadh Mac De $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1848. Treabh romhat a fhir na huaille $
1885. Truagh do chor a chroidhe tim $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1900. Tu a Mhuire a shiur, mo bhuime is mo bhainimpir
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $