Motif: 148. Fianbhotha, campaign huts

13 entries matched

197. Alainn claochlodh na Cairrge $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
971. Fuar leam longphort mo charad $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $