Period: 15. Mid 13th C

31 entries matched

137. A theachtaire thig on Roimh $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
662. Deasgaidh gach uilc in t-uabar $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
855. Eistidh re Conall calma $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1756. Ta Donnchadh ag cuirt na n-aingeal
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $