Motif: 151. Patron’s caithréim or list of victorious exploits - or poet unable to remember or record all his patron’s martial deeds because so many

168 entries matched

13. A bhean fuair faill ar an bhfeart $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
71. A fhir na suidh ar in sith $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
157. Abair riom a Eire ogh $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
242. Aoidhe o Cais ‘na chrich fein $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
268. Ata sund rulla na righ $
273. Atam i n-esbhaidh amhairc $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain?) $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
531. Creach Gaoidheal i reilg Rois $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
581. Cuirfead cumaoin ar Chlainn Tail $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
630. Deacair comhaireamh a chreach $
631. Deacair comhall don chumhaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
748. Do chlainn Chonmail nochar choisgis $
756. Do chuamair-ne ar creich •
776. Do mheall an sochur siol gColla $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
790. Do thogh Eire fear faire $
795. Do thuit meirge catha Cuinn $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
811. Duanaire na sracaire $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
833. Easgar Gaoidhil eag aoinfhir $
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
869. Fada an raithei-se romhainn $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
896. Fada o cheile clann fPilib $
897. Fada o cheile gasraidh Ghreag $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
904. Fada re hurchoid Eire $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
997. Fuirigh go foill a Eire $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1028. Gabhthar danacht o dhalta $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1150. Is baile mar a ainm Aras $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1179. Labhradh Trian Chonghuil go ciuin $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1200. Leasg an aghaidhse ar Eas Ruaidh $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1300. Maith an conach clu gaiscidh $
1306. Maith an t-aiseag fuair Muire $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1387. Mo mhallacht ort, a shaoghail $
1414. Mor antrom inse Banbha
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1451. Na cagail labhra a Lughaidh $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1628. Ri con Eireann Abhartach $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1704. Sgitheach sin a chlanna Cuinn $
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1713. Sion choitcheann cumha Ghaedheal $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1751. T’aire riot a ri Doire $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1815. Teasda easgcara an fhiadhaigh $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1836. Toghaim Aibhisdin mar aighne $
1843. Tosach feile fairsinge $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $