Poet CName: 1525. Giolla Brighde

56 entries matched

51. A dhuine chuireas an crann (or “A fhir...?) $
68. A fhir leagtha an leabhrain bhig $
83. A ghille ghabhas an sdiuir $
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
137. A theachtaire thig on Roimh $
146. A-nois diolaim deachmhadh De $
178. Ainic me a Mhic ar seathar $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
410. Ceidtreabh Erend Inis Saimher $
452. Cia re a n-egonainn m’easbhaidh? $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
524. Crann do chuir amach Naoi nar $
574. Cuimhnigh ughdar na slainte $
577. Cuir a gceann a ndobhairt me (see A fhir legtha.. $
622. Damhaidh duinn coir a chleirche $
639. Deacair suan ar chneidh ccarad $
645. Dean oram trocaire a Thrionoid $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
662. Deasgaidh gach uilc in t-uabar $
695. Diogha gacha ceirde an carabhas $
703. Diombaidh triall o thulchaibh Fail (Diombuadh $
762. Do fhidir Dia Cineal Conaill $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
855. Eistidh re Conall calma $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1005. Gabh aithreachas uaim $
1048. Geall do chuir lir ayet er nail
1069. Glac a chompain, comhairle (or ‘Gabh...’) $
1127. Iongnadh mh’aisling i nEamhain $
1172. La bhraith an Choimdheadh an Cheadaoin $
1268. Mairg do ghrios Giolla Padraig $
1277. Mairg iarras iomlaoid chainte $
1354. Meitheal do bhi ag Dia na ndul $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1718. Slan agaibh a fhir cumtha $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1862. Tri naimhde ata ar mo thi $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1883. Truagh cor chloinne Adhaimh $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $