Motif: 153. Cattle-raiding (creach)

65 entries matched

59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
71. A fhir na suidh ar in sith $
80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
157. Abair riom a Eire ogh $
169. Ag so bragha dheit a Dhe $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
344. Braon re ndubhadh diomdha De $
369. Buan an easbuidh eag Eoghain (Ba mor an sc
374. Buime na heigsi Art Og $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
630. Deacair comhaireamh a chreach $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
748. Do chlainn Chonmail nochar choisgis $
756. Do chuamair-ne ar creich •
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
781. Do ni clu ait oighreachta $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
873. Fada ataim gan bogha $
936. Fiu a bheatha bas tigherna $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
958. Foraois airdriogh iath Connacht $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1203. Leatrom so a inghean Una $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1434. Mor re chuma caithreim deisi $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1461. Na treig a Thomais mise $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1572. O Neill Oileach fa mo mhac •
1615. Rachad i gceann sgaoilte sgeal $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1800. Teach suain na horchra an aird tiar $
1823. Theasd aon diabhal na nGaoidheal $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $