Motif: 156. Naval warfare

34 entries matched

165. Adhbhar beadhga bas deisi $
246. Aonta deisi a din Laighin $
279. Baile suthach sith Eamhna (or “suthain�) $
305. Bean fa eineach (do) fhuair Niall $
324. Beid mar do bhadar roimhe $
347. Brathair don iocht an t-oineach $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
382. Caidheadh ceithre teallaigh Teamhra? $
401. Ceannaigh duain t’athar a Aonghas $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
859. Eolach me ar mheirge an Iarla $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
873. Fada ataim gan bogha $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1859. Tri gartha is gnathach ‘na dhunadh al.Tri neithe chuir.. $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $