Motif: 157. Mercenary soldiers (buannaidhe)

63 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
73. A fhir tainig re tasg mBriain $
87. A Iosa Criost cred an toil $
102. A mhic Dhubhghaill gherreanaigh $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
342. Braidhe on eigsi a nEas Dara $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
376. C’ait ar ghabhadar Gaoidhil $
414. Ceithearn choilleadh clann Adhuimh $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
488. Clann an Iarla o iomluibh Banba/Rannam le cheile $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
944. Fogas fortuin don oige $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1314. Maith gach ni on easurradh $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1554. Ni theichim re tagra mbaoith $
1587. Olc beatha na gcoisidheadh $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1597. Oraoid sunn go siol Colla $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1902. Tuar righe rath oirbherta $