Poet CName: 1571. Goffraidh

67 entries matched

27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
29. A chnuic thoir re taoibh Ealla $
32. A Cholmain mhoir mheic Leinin $
41. A chros thall ar an dtulaigh $
44. A Dhe athar t’fhaire rum $
72. A fhir shealbhas duit an dan $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
144. A-nois aithnighim m’uabhar $
171. Ag so trath na cabhra a Chriosd $
219. An sgitheach tu a mhacaoimh mna? $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
327. Beir iul damhsa a Dhe $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
475. Cionnas dhiolfad mo luach leighis? $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
523. Corrach do shuan a shaoghail $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
721. Dlighidh iasacht a iodhlacudh $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
784. Do nithear lionta don lion
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
886. Fada go tuighim mo theach $
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
923. Feadha in oghaim aithnidh damh $
932. Filidh Eireann go haointeach $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1182. Lamh a-niu im thionnsgnamh a Thrionoid $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1232. Madh fiafraigheach badh feasach $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1311. Maith do hoileadh Gormlaith ghearr
1318. Maith ra coindmeadh coinneamh De $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1453. Na deana diomus a dhuine $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1670. Saoithe na n-intleacht n-anbhfainn 1q
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1760. Tabhraidh onoir don aoine $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1791. Tarla leonadh don leith thuaidh
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $