Motif: 160. The spartan life of the warrior - drinking cold water not wine, sleeping in tents or on cold ground

66 entries matched

157. Abair riom a Eire ogh $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
866. Fada a-deartar na deich righ $
882. Fada dhamh druim re hEirinn $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
900. Fada om’ intinn a hamharc $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
917. Fath cumhadh ag crioch Luighne $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
971. Fuar leam longphort mo charad $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1058. Geall].......Francaigh $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1358. Mionn sul Eirionn i nAth Cliath $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $