Motif: 165. War with Foreigners (Gaill, Saxanaigh); razing their castles, expelling them from land

220 entries matched

31. A cholann do-chim gan cheann $
48. A dhuin thios ata it éanar $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
111. A Mhurchaidh fuirigh re cach $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
204. An Brian-sa aige sboradh a ghreugh air Ghaillf- $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
241. Aoidhe mo chroidhe ceann Bhriain $
245. Aonar dhuit a Bhriain Bhanba $
246. Aonta deisi a din Laighin $
253. Ar sliocht Gaodhal o ghort Greag (aceph.) $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
396. Ceangail do shioth riom a Ruaidhri $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
459. Cia so agras coir um Chruachain $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
535. Cread an t-uamhan-so ar fhein Ghall? $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
572. Cuimhnigh leat meise a Mhurchaidh $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
623. Dana an turas trialltar sonn $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
773. Do loisgeadh meise sa Mhuaidh $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
790. Do thogh Eire fear faire $
796. Do togbhadh meirge Murchaidh $
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
809. Dual cuimhne ar chathreim flatha $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
855. Eistidh re Conall calma $
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
932. Filidh Eireann go haointeach $
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
940. Fogas a namhaidh do Neachtain $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
963. Freamh gach uilc oidheadh flatha $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1078. Gol gaillsigh os cionn Gaill •
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1189. Leagadh don Ghalltacht gnaoi Neill $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1293. Mairidh teine i dteallach Ghaoidheal $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1376. Mo bheannacht leat a sgribhinn •
1381. Mo dha dhalta niorsad liuin [al. ‘ionmhuin liom $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1388. Mo sa chach clu Buitlearach $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1414. Mor antrom inse Banbha
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1435. Mor re cur caithreim riogh $
1445. Murchadh O Briain o Chinn Choradh
1446. Musgail do mhisneach a Bhanbha •$
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1572. O Neill Oileach fa mo mhac •
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1675. Saoth liom do chor, a Cholla $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1711. Siodh do chleir da snadhmadh sibh (aceph.)$
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1751. T’aire riot a ri Doire $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1764. Tadhg triath os chach $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1881. Truagh ar n-eachtra go hAth Truim $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1914. Tugas gradh d’airrdheanaibh Uilliam
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1956. [Ga heag] gu tasg tighearna $