Poet CName: 1650. Maolmhuire

43 entries matched

48. A dhuin thios ata it éanar $
77. A fhir theidh go Fiadh bhFuinidh $
79. A fhir threabhas an dtulaigh $
132. A theachtaire theid a-nonn $
157. Abair riom a Eire ogh $
168. Ag so an t-easlan dar-iribh $
177. Ailim mo Dhia $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
323. Beart chluithe ar Eirinn eag riogh $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
756. Do chuamair-ne ar creich •
783. Do ni eanMhac ionad cloinne $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
815. Dun do bhel a Eoghain oig $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1234. Mairg ‘ga lagaid a lamha $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1247. Mairg chaitheas dlus re dalta $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1610. Peacthach ar siol ‘n-ar sluaghaibh $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1941. Uaithne an einigh i nOil Finn $