Motif: 171. Imagery to describe kingship: king as aodhaire or buachaill (shepherd or cowherd) of his people; kingship or territory held by ‘charter’ of sword, blue blood etc. (in elegy subject a flock without shepherd)

70 entries matched

28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
84. A hogaibh eirgheas fine $
157. Abair riom a Eire ogh $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
259. As fein braittear (an) companach $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
550. Cread tarraidh treise Connacht? $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
624. Daoine saora siol Colla $
637. Deacair innreamh na hoige $
640. Deacair tagra re treisi $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
712. Dion tire da thighearna $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
787. Do roinneadh righe Connacht $
790. Do thogh Eire fear faire $
822. Each gan aradhain an fhearg $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
904. Fada re hurchoid Eire $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1373. Mithidh teacht a Chu Chonnacht $
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1758. Tabhair a Dhe Donnchadh slan $
1759. Tabhraidh chugam cruit mo riogh $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1843. Tosach feile fairsinge $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $