Poet CName: 1715. Ruaidhri

11 entries matched

75. A fhir theid goTulaigh Moir $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1092. I Sagsaibh loitear Leath Cuinn (or Ag Sagsaib $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $