Poet CName: 1719. Seaán, Seán, Seon, John

32 entries matched

22. A bhratach ara bhfaicim an ghruaim ag fas •
53. A dhuine cuimhnigh ar do chriocha deidhgnadha $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
460. Cia so bhearras an Breifne $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
683. Dia do chaomhna chloinne Fiachaidh $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1476. Narab Dia do bheatha a Bhais $
1607. Pardun m’anma dam a Dhe $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1653. Rug an bas baire an einigh $
1687. Seacht saighde ata ar mo thi $
1720. Slan don droing da ndiongnainn dan $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $