Motif: 172. Inauguration of kings: performed by poet, another chief etc.; on inauguration mound, involves inauguration rod, three-fold circuit of king, single shoe, proclamation of king’s title or name (gairm anma, gairm ríogh)

70 entries matched

163. Aderar easbacc... $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
274. Atam ionchora re hAodh $
407. Ceathrar as fheile fuar Flann $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
502. Coir aitreabhadh ar (..iath Gaileang?) $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
637. Deacair innreamh na hoige $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
781. Do ni clu ait oighreachta $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
866. Fada a-deartar na deich righ $
933. Fill th’aghaidh uainn a Eire $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1337. Mathair don eagna an fhuil riogh $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1664. Sa raith-se rugadh Muire $
1682. Seacht dtroighe mo thir duthchais $
1686. Seacht ngradha fileadh fuair Aonghus $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $