Motif: 174. Territory as king’s spouse or lover (diocese as bishop’s spouse); leannán, céile, king as bridegroom, sovereignty earned by kiss etc.

97 entries matched

6. A Bhanbha bhog-omh dhona dhuaibhseach•
150. A-nois molfam MagUidhir $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
246. Aonta deisi a din Laighin $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
304. Bean do lamhaigheadh Leith Cuinn $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
439. Cia do gheabhainn go Grainne $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
790. Do thogh Eire fear faire $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
908. Fada theid teisd Roghallach $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
918. Feach a Chriosd ar crich Luighne $
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
955. Folamh Eire d’easbaidh Bhriain $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1058. Geall].......Francaigh $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1113. Iomdha eagnach ag Eirinn $
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1254. Mairg danab oighreacht Eire $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1390. Mo thruaighe mar ta Eire $
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1517. Ni duinn nach easbaidh eag Taidhg $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1542. Ni mar chach as caointe Brian $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1892. Truagh mo dhail re deich laithibh $
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1921. Tuile ar dtraghadh trean Gaedheal $
1936. Uaigneach ataoi a theagh na mbrathar $