Motif: 175. Fertility of land in reign of just prince (or under patron saint): fair weather, profitable shipwrecks, milk-producing cows, laden apple and nut-trees etc.

194 entries matched

84. A hogaibh eirgheas fine $
106. A Mhor cuimnigh an cumann $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
230. An ullamh fos feis Teamhrach? $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
246. Aonta deisi a din Laighin $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
521. Coroin Eireann ainm I Neill $
529. Creach ag Luighne o Leith Mhodha $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
604. Da neall oinig san aird tuaidh $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
618. Dal chabhlaigh ar Chaisteal Suibhne $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
712. Dion tire da thighearna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
781. Do ni clu ait oighreachta $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
821. Duthaigh deoradh Magh Maine $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
860. Eolaigh in cogaidh clann Fergais $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
887. Fada gur haitigheadh Eire $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
893. Fada leigthear Eamhain i n-aontugha $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
912. Failghigh chosnas clu Laighean $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
937. Fiu a chuigeadh crioch Osraighe $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1034. Gach siol co siol righEoghain $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1041. Gar leigheas do lot Gaoidheal $
1044. Ge ta sibhsi leath ar leath (aceph.) $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1103. Innis rod a Raith Oiligh (al. Innis sin a Raith...) $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1217. Lionn gan traghadh einech Ulltach $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1344. Meanma siobhail ag siol Eoghain $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1463. Na tri Colla clann Eathach $ [faint or illegible]
1482. Nel righna os raith Iughaine $
1485. Ni ar aois iarrthur innmhe $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1555. Ni theid caitheamh i gCloinn Tail $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1622. Re lan esga an fhireinigh $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1646. Roind leithe edir .... (TCD 1319 ii, 482) $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1712. Siol feile fuil Dhiarmada $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1856. Tri corona i gcairt Sheamais (al. Tri coroine ..) $
1868. Trian Connacht i gcoimead aoinfhir $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $