Poet CName: 1760. Tomás

13 entries matched

80. A gclu is ionnmhas d’fine Raghnuill $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
1012. Gabh mo chomhairle re n-eag [al. Glac mo the
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1017. Gabh mo theagasg a inghean og [al. fhionn] $
1078. Gol gaillsigh os cionn Gaill •
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1412. Mor an sochar na haimsire $ [al. Mor sochar na haims..
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1650. Roinneas mo thiomna a Sheamuis $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $