Poet CName: 1764. Tuathal

14 entries matched

49. A dhuine chaitheas corp De $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
654. Deanam cionntughadh na colla $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
787. Do roinneadh righe Connacht $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1422. Mor gradh De do na daoinibh $
1510. Ni deoraidh mise a Manainn $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1875. Trom an suan-so ar Shiol Adhaimh $
1943. Uasal an t-ainm ollamh riogh $