Motif: 180. réim ríoghraidh, the regnal list of the kingdom

55 entries matched

58. A Eamoinn an agad fein $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
71. A fhir na suidh ar in sith $
196. Aithris fhreimhe ruanaidh Eoin $
268. Ata sund rulla na righ $
402. Ceannas Ghaoidheal do chlainn Colla $
429. Cia as gairde or gabhadh Eire $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
840. Eisd a Lughaidh rem labhra $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
853. Eistidh a eigse Bhanbha/tabhraidh dhuinn uain agal $
855. Eistidh re Conall calma $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
866. Fada a-deartar na deich righ $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
902. Fada re hoirbert ... Sil Conaill $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1074. Go gcead dod ghairm a bhrathair $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1091. I n-ainm an Spioraid Naoimh h’imrighe a Uaithne •
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1171. Iul an geinealaigh or gheinis $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1292. Mairg uaisligheas an eigse $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1346. Measa a Thaidhg do thagrais fein $
1347. Measa do thagrais a Thaidhg $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1589. Olc do thagrais a Thorna $
1636. Ro chuala ar thagrais a Thaidhg [al. Do chuala $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1806. Teallach coisreagtha clann Bhriain $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1812. Teamhair gach baile i mbi ri $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1860. Tri gluine geinealach De $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1904. Tug damh h’aire a Inse an Laoigh $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $