Motif: 181. Kingly functions: welding (táthaid) subject peoples together; binding (iadhadh) land under his rule; helping, supporting (fóirithin, cabhair), imposing peace

79 entries matched

28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
58. A Eamoinn an agad fein $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
157. Abair riom a Eire ogh $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
359. Buaidh cagaidh ar cath mBreifne $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
640. Deacair tagra re treisi $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
712. Dion tire da thighearna $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
723. Dlighidh ollamh urraim riogh $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
766. Do ghean craobhsgaoileadh na cColla $
770. Do horadh ainm an einigh $
790. Do thogh Eire fear faire $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
852. Eistidh a eigse Bhanba/re hiomraidh na healadhna $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1243. Mairg ata tar eis Fiacha $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1325. Mall an deifirse ar Dhonnchadh
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1629. Ri og na bi cain na cert $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1811. Teamhair Chonnacht cuirt riogh Breiffne $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1865. Tri uaithne ar inis Gaoidheal [al. ‘Inse, um Inis’] $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $