Patron CName: 1815. Identified only by Surname

46 entries matched

96. A mhacaoimh sheanas mo sheirc $
102. A mhic Dhubhghaill gherreanaigh $
174. Aigneadh m’fhir chomtha chridhe
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
225. An tu m’aithne a Innse an Laoigh? $
309. Beannacht ag Baile na Corra $
315. Beannacht siar uaim go h-Eirinn (or uaim siar) $
346. Brathair don bhas an daidhbhreas $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
469. Cianog inghean Ciocharain $
489. Clanna Mhic an Bhaird chullomm charachach $
509. Coisgidh don aos ealadhna $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
653. Deanaidh cuimhne a chlanna Chuinn $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
741. Do cendeocuind cumann rig $
757. Do chuiredh cethrar cloinne $
786. Do rinneadh comhuidhigh ar fheagain d’Eirennchaib $
794. Do thuit aonchrann Insi Fail $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
991. Fubun fuibh a shluagh Gaoidheal $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1059. Gearr bhur ccuairt a chlann Neill $
1063. Gearr mhairid na mionduasa $
1073. Gluais romhad a leabhrain bhig
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1303. Maith an seanadhsa ag Siol Neill
1377. Mo bhron mo cheo-tuirse cleibh is croidhe •
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1497. Ni buidheach me do Mhag Craith $
1501. Ni chuala fher fam anoir [aceph.]
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1545. Ni mhaireann clann mar Chlainn Chathain $
1702. Sgeal uaigneach ar cheile
1726. Slan le sinnsearaibh Siol Tail $
1742. Soraigh leat a Leac Shnamha $
1780. Tairgidh mo sheachna a Shiol mBriain $
1829. Tir gan eagla deargruathar $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1864. Tri righ ag roinn inmheachais $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1898. Truagh truagh an mhuc