Motif: 185. Swearing by the prince’s hand

6 entries matched

518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
855. Eistidh re Conall calma $
1617. Rainig seala ar shith Uladh $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $