Patron CName: 1855. Aodh

134 entries matched

3. A Aodh og na n-each seang (or luath) $
48. A dhuin thios ata it éanar $
65. A fhir fheachas uaid an cnamh $
71. A fhir na suidh ar in sith $
89. A leabhran ainmnighthear d’Aodh $
134. A theachtaire theid bhu thuaidh $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
160. Ad chiu aisling im iomdhaidh $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
293. Beag nar bhaith Aodh oidhidh Coinn $
328. Beir oirbhire uaim go hAodh $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
373. Buime na bhfileadh fuil Ruarcach $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
434. Cia cheannchas adhmad naoi rann $
435. Cia choimheadfas clu Laighean $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
476. Cionnas do fhuigfinn-si Aodh $
486. Cionnas tig Eire gan Aodh? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
519. Connradh do cheanglas re hAodh $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
530. Creach Gaoidheal eg enduine $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
561. Cuach rig Connacht cuanna sed $
583. Cuirfead so ionnad a Aodh $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
611. Da uaithni fulaing fa Fhanaid $
661. Dearmad do fhagbhus ag Aodh $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
686. Dia do reitioch ar gcarat $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
780. Do mothuigheadh meadhair Gaoidheal $
804. Dorn idir dhan is dasacht $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
857. Eistidh re subhailcibh Aodh
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
874. Fada ataoi im aighidh a Aodh $
896. Fada o cheile clann fPilib $
904. Fada re hurchoid Eire $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
954. Foiridh mo leisge a Leath Cuinn $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
972. Fuar liom an adhaigh-si dh’Aodh $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1081. Grasa De d’furtacht Aodha $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1109. Iomdha agra ar Ibh Eathoch $
1121. Iomdha tir do thimcheall sibh $
1134. Ionmhain comthach do char me $
1137. Ionmhain sgribheann sgaoiltear sunn $
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1199. Leasaighthear libh leine an riogh $
1207. Leigfead Aodh d’fhearaibh Eireann $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1242. Mairg ata an uair-si gan Aodh $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1372. Mithidh sin a raith na riogh $
1374. Mithidh th’athdhusgadh a Aodh $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1392. Mo-chean do theacht a chlairseach $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1396. Mo-chean don loing-se tar lear $
1405. Molfaid Conallaigh Clann Tail $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1443. Muircheartach Ruadh rogha an iarsma [ illeg. frag.]
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1494. Ni ben [.....] (aceph.) [al. Ni ceim nach cumhain linne]$
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1527. Ni guais liom t’urchar a Aodh $
1530. Ni haois fhoirfidheas a Aodh $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1559. Ni trath aithreachais d’fhuil Chonaill $
1561. Ni triall corrach as coir dh’Aodh $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1640. Rob soraidh t’eachtra a Aodh Ruaidh $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1722. Slan fad’ lot a lamh Aodha $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1746. Suirgheach sin, a Eire ogh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1816. Teasda Eire san Easpainn $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1840. Tomhus muir Chruachna i gCluain Fhraoich $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1880. Truagh an t-amharc-sa a Eire $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •