Motif: 186. King’s officers: maor, rechtaire, fear grádha, aos grádha, breitheamh etc.

113 entries matched

30. A cholann chugat an bas $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
86. A Iosa an eisdir mo dhan? $
92. A lucht chumas breag san dan $
118. A sbaran an Spioraid Naoimh $
217. An ngeabhair mo shuirghe a shiur $
262. Ata an saoghal ag seanmoir $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
330. Beith re dan dlighidh ollamh $
331. Ben g[l]as dom croidi, a Choimdhe
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
418. Cia a-deir gur imthigh Eamonn $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
446. Cia le gcoiseontar mh’anam $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
552. Creidim duit a Dhe nimhe $
556. Crioch an ghaisgidh goin Donnchaidh $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
624. Daoine saora siol Colla $
665. Deireadh cairdessa comhaireamh $
670. Deoraidh sonna sliocht Chathaoir $
678. Dia do bheatha a Naoidhe Naoimh $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
698. Diol fuatha flaitheas Eireann $
699. Diol molta maor tighearna $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
822. Each gan aradhain an fhearg $
826. Eanla coinne ag cloinn Adhuimh $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
845. Eisd rem chulpa a Mheic Mhuire $
848. Eisd rem fhaoisidin a Iosa $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
875. Fada atu a n-aghaidh mh’anma $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
951. Foilsigh do mhiorbhaile a Mhuire $
960. Foraois na gcliar Clann Mhaolruanaigh $
961. Foraois na horchra Ibh Eathach $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
974. Fuaramur gach ni is olc linn $
1017. Gabh mo theagasg a inghean og [al. fhionn] $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1045. Geabh an sead so, a Mhuire mhor [al. Gabh...] $
1046. Geabh do chead a cholann chriadh [al. Gabh] $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1067. Gidh be cluinfeas an meit rann sa $ [al...Cibe
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1128. Iongnadh [eachtra?] is me ar ndeaghailt •
1143. Ionnmhas ollaimh onoir riogh $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1178. Labhair linn a Mhuire mhathair $
1188. Leachta carad a ccath Briain $
1193. Leanfad mo cheart ar cloinn Dalaigh $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1255. Mairg danab soirbh an saoghal $
1257. Mairg dar chumthach in chumha $
1304. Maith an sgealaighe an Sgriobtuir $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1330. Maor trean an tighe neamhdha $ see Creidim dhuit a
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1417. Mor ata ar theagasg flatha $
1452. Na chuig rainn deag so do Dhia $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1489. Ni baoghalach breith om dha aidhne $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1604. Osgail romham a Pheadair $
1624. Reacfad feasda dan re Dia $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1643. Rogha gach cairdis cara maoir $
1644. Rogha na cloinne Conall $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1672. Saor do leannan a Leamhain $
1689. Sead fine teisd Thoirdhealbhaigh $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1703. Sgian mo charad ar mo chliu $
1737. Sona re hAodhaibh clann Conoill $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1748. T’aire a chumhthaigh red chomhradh $
1749. T’aire riomsa a ri O nUidhir $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1798. Teach leagha leaba Phadraig $
1802. Teachtaire dileas ag Dia $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1853. Tri ceathrair mo charaid anma $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $
1886. Truagh do thosach a dhuine $
1901. Tuar feirge foighide De [al. Is tuar feirge... $
1902. Tuar righe rath oirbherta $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1908. Tugadh da eochair don eaglais $
1931. Tus na heagna omhan De $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $