Motif: 187. tribute (cíos, cáin)

106 entries matched

28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
48. A dhuin thios ata it éanar $
58. A Eamoinn an agad fein $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
163. Aderar easbacc... $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
207. An Cian ceadna i gConnachtoibh $
239. Aoidhe i nEirinn an t-Iarla $
268. Ata sund rulla na righ $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
345. Brath lendain ac Leic Lughaidh $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
374. Buime na heigsi Art Og $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
392. Cara na heigni Iosa $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
493. Clu Laighionn as oigreacht d’Aodh $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
528. Craobh eolais teisd tighearna $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
585. Cumhaidh iocas onoir riogh $
608. Da roighnigh chreideas Clann Neill $
624. Daoine saora siol Colla $
664. Deine a Chriosd mo choimead [al. ‘Dein....’] $
704. Diomdhach do Conall clann Dalaigh $
710. Dion Fodhla a bhfeis rioghdhamhna $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
736. Do bhearmaois da n-aimhdheoin fein $
737. Do bhriseadh cunnradh ar cach $
776. Do mheall an sochur siol gColla $
781. Do ni clu ait oighreachta $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
824. Eagcoir do fogradh Feilim $
827. Eanna dalta Cairpri cruaid $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
839. Eisd a Iosa ar n-aonrann deag $
862. Fa gniomhraidh meastar mic riogh $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
865. Fada a gcairt o Chlainn Dalaigh $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
995. Fuigheall tuisleadh Trian Chonghail $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1078. Gol gaillsigh os cionn Gaill •
1108. Iomchuir th’athtuirrse a Aodh Ruaidh $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1222. Lubhghart gan fhal in eagna $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1431. Mor mo mholadh ar mhac Colla $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1458. Na naoi roinn-si don rioghain $
1459. Na se rainnse don rioghain [al. Na deich roinn $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1495. Ni breith orm do bhreith a Aodh $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1566. Nior togb[adh] eruic Iosa $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1588. Olc chuimhnighim mo chumann $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1621. Rath Teamhra ag togha Domhnaill $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1645. Rogha na dtuath Teallach n-Eachach $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1661. Rugadh da chluiche ar Chloinn Suibhne $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1763. Tadhg O Cearbhaill ar gceann sluaigh $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1822. Teine ar n-a fadagh fearg De $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1877. Truagh an chor-so ar raith na riogh $
1903. Tuar righe rath tighearna $
1918. Tugas-sa searc nac [see Gabhaim mo dheich rainn] $
1935. Uaigneach a-deirthear Dun Baoi $
1938. Uaigneach sin a Chinn Choradh $
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $