Period: 19. Late 14th C

68 entries matched

16. A bhean na dtri mbo $
24. A chailleach na foraire $
27. A chlairseach Chnuic Ui Chosgair $
38. A chrich Cheir mhic Fhearghusa $
85. A ionmhain do sheachnais-se $
91. A leine mhic Diarmada $
98. A Mhairgreag cuimhnigh ar ngaol $
108. A Mhuire ag so me chugat $
153. A-nois trath in charadraidh $
158. Ach a Dhaoil ! $
184. Aiseag iomshlan do uair Tadhg $
188. Aislingthe do-chonnac-sa $
271. Ataim ag dul risin tuaith $
321. Bearradh geoin $
325. Beir an beatha ‘s slainte-so $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
576. Cuin diolfus Cormac mo dhan $
596. Da ghradh do fhagbhas Eirinn $
600. Da mbeithe ‘gam losgad-sa $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
619. Damadh lor leis.. al. Ni buidheach me do Chormac $
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
750. Do chonnaic me aislingthe $
755. Do chuala sgeal o Dior Bhail $
759. Do dhlighfinn druim ris an dan $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
866. Fada a-deartar na deich righ $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
990. Fuath liomsa fuatha Chormaic $
997. Fuirigh go foill a Eire $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1000. Ga la fhuigfed Innse an Laoigh? $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1061. Gearr go laibheora an Lia Fail (BOCD) $
1097. Imthigh uaim a theachtaire $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1129. Ionmhain agus athionmhain $
1135. Ionmhain liom aibhne Eireann $
1146. Is adhbhal an amhnaire $
1161. Is mairg leimeas thar a each
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1235. Mairg a deir olc leis na mna $
1260. Mairg dhiultas comhairle choir
1266. Mairg do chuirfeadh geall a mnaoi
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1301. Maith an locht airdriogh oige $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1423. Mor idir a-nocht is a-reir $
1465. Namha agus cara dar gceird $/...]oniom maith a
1496. Ni buidheach me do m’Ide $
1497. Ni buidheach me do Mhag Craith $
1522. Ni fheadaim Cobhlach do ghleas
1523. Ni fhuil an t-eag mar a theist
1528. Ni hail leam ach sead go rinn $
1549. Ni mhilleann cluiche crabhadh $
1558. Ni thuigim dail Diarmada $
1595. On aird tuaidh tig an chabhair $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1789. Tar isteach a dhreolain bhig
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $