Motif: 190. submission, tuarastal, coimirce, umhla

85 entries matched

5. A Bhais ar mharbhuis Muiris? $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
93. A Lughaidh labhram go seimh $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
190. Aithin me dot oide a Eoin $
202. An bean phairte pais Isa $
247. Ar do dhion damh a Ghobnuit $
268. Ata sund rulla na righ $
355. Briseadh riaghla romholta $
392. Cara na heigni Iosa $
415. Ceithre chuaille is fal fon teach [al. Maighneis fa nde $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
432. Cia as uaisle do Laighneachuibh $
438. Cia do fheachfadh ar m’eigin? $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
445. Cia le bhfillfidhe fearg righ $
451. Cia or cheannchas mo chosnamh? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
478. Cionnas do roighfinn ri Oiligh $
526. Crann toruidh Croch in Coimdhe $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
573. Cuimhnigh sochar siol gColla $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
614. Dail catha idir Corc is Niall $
623. Dana an turas trialltar sonn $
624. Daoine saora siol Colla $
713. Dion Ulltach ‘na n-uirrioghaibh $
720. Dlighidh file faghail aisig $
728. Dlighthear don bhrathair bheith umhal $
746. Do chim gach fear acht Fiacha $
764. Do geineadh inghean o’n umhla $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
807. Droichead na bpeacthach pais De $
820. Dursan toisg Dhonnchadh mac Briain
843. Eisd re seanchas Siol gColla
881. Fada deoraigheachd na ndaoine $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
992. Fuigheall beannacht bru Mhuire $
1010. Gabh mo chomairce a chuirp Iosa [al. Gabh ar.. $
1066. Geillim chugad a chroich [al. ‘Geallaim....’] $
1085. Guidh oram a Eoin Baisde $
1095. Idir gach obair sgriobhas $
1119. Iomdha sochar ag Siol Neill $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1214. Liaigh mo chabhartha an Chroch Naomh $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1278. Mairg mheallas muirn an tsaoghail $
1280. Mairg nach doirteann a dheara $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1316. Maith mo choimirce ar choir nDe [al. Maith co- $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1361. Mise ar eanach Iosa $
1382. Mo iona a teisd trocuire De $
1401. Mochean teid id tegais fPadraig
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1486. Ni ar aois meadhaighthear mac riogh $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1592. Olc thuillim mo thuarastal $
1600. Ort do chongal a Chormaic $
1607. Pardun m’anma dam a Dhe $
1618. Ramhuch tainig tasg Fearghail $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1630. Ri os righthaibh ri nimhe $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1648. Roinn leithe ar choigidh Connacht $
1684. Seacht n-ingheana ‘gon umhla $
1690. Sealbh Eireann ag aicme Neill $
1692. Seanoir cuilg cairt an Bhurcaigh $
1766. Tagair ret mhac, a Mhuire $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1794. Teach carad do-chiu folamh $
1803. Teagaisg mise a Mheic mo Dhe $
1826. Tig Mac is fearrde fine $
1834. Togbham croich i ndeaghaidh De $
1846. Tosach sidh sanas Gabriail $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $