Patron CName: 1906. Calbhach

18 entries matched

312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1432. Mor neach do mealladh le Maghnus $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1735. Soirbhidh a Chriost don Chalbhach $
1736. Sona do cheird a Chalbhaigh $
1750. T’aire riot a mheic Mhurchaidh$
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $