Motif: 191. list of subject territories

35 entries matched

59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
81. A gcrodhacht ceart Clann bhFeorais (*lucht each ag $
268. Ata sund rulla na righ $
383. Cairbre Eogan Enna eimh $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
544. Cread fa seachnaim Siol Aodha? $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
564. Cuich do leannan a Lamh Oir $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
850. Eisdigh [a] aos cumtha caoin
855. Eistidh re Conall calma $
887. Fada gur haitigheadh Eire $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
932. Filidh Eireann go haointeach $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1144. Iorrus iarthar Innsi Fail
1194. Leanfuighthear liom lorg na bhfear (or Canfuigh $
1341. Meaisde nach eadmhar Eire $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1516. Ni dual gan chuimhne ar cheart righ $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1611. Port oireachais Ara Chliach $
1793. Tath aoinfhir ar iath Maineach $
1870. Triath na nGaoidheal Giolla-Easbuig $
1946. Uasal fearontas Fearghail $