Motif: 194. Prophecies of a ruler to come (by Colmcille, Mogh Ruith, Flann file, Fionn Mac Cumhaill, Ciothruadh etc.)

99 entries matched

71. A fhir na suidh ar in sith $
103. A mhic gur meala t’arma $
163. Aderar easbacc... $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
211. An deimhin anois teacht don Tairrngaire $
212. An e sud an Criosd ceadna? $
218. An ngeabhtha a Dhonnchaidh mo dhan $
256. ard la rechtazow re Braivin (aceph. phonetic)
283. Beach eolais na heigse Aodh $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
299. Bean ar n-aitheirghe Eire $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
339. Biodh do shlan a bhais fa Eirinn $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
404. Ceannphort Eirenn Ard Macha $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
425. Cia an riocht i rachainn go hAodh $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
454. Cia re bhfailtigheann Fodla? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
517. Congaibh riot a raith Cruachan $
518. Congaibh rom th’aighidh a Aodh $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
676. Dia do bheatha a Mheic Mhuire $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
712. Dion tire da thighearna $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
834. Einpheisd ag milledh Muman [*Dibir uainn an ainbh $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
863. Fa urraidh labhras leac Teamhra $
870. Fada an ruaig-si ar rioghraidh Breagh $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
899. Fada o Ulltaibh a n-oidhre $
908. Fada theid teisd Roghallach $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
997. Fuirigh go foill a Eire $
1020. Gabh uaim comhartha cumuinn $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1138. Ionmhain taise ata i nDoire $
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1173. La da rabha os raith Luimnigh $
1176. La i dTeamhraigh ag Toirdhealbhach $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1240. Mairg as fhial tar eis Cormaic $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1312. Maith do suidhigheadh Siol Neill $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1657. Rug cobhair ar Chonallchaibh $
1693. Searc mna Ir duit Aoidh na leig a bhfaill $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1773. Tainig crioch ar olc nEireann $
1781. Tairngertaid tren toghbaltach ann Eirind $
1782. Tairnig an seal-sa ag Siol Neill $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1833. Togaibh eadrad is Eire $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1895. Truagh sin a chinn mo chroidhe $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $