Motif: 195. Prophecies of Aodh Eangach

19 entries matched

152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
335. Biaidh athroinn ar Inis Fail $
360. Buaidh n-Aodh ar aicme Fheargna $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
651. Deanaidh comhaonta a chlann Eibhir $
835. Eire a ngioll re hAodh Eangach $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1447. Na Bhrian tainig Aodh Eanghach $
1519. Ni fada on Fhodla a tath a ttuaidheamhain $
1556. Ni theid clann o choir a n-athar $
1656. Rug cobhair ar choir Ghaoidheal $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1778. Tainig tairngire na n-earlamh $
1857. Tri fichid riogh ria dtionol $
1874. Trom an suan-sa ort a Aodh $